Decoupage Legnica

Legnica doświadczyła wpływu bardzo wielu różnych kultur. Przez ówczesne tereny miasta przechodziły szlaki celtyckie, germańskie, czy łużyckie. W końcu na tym terenie odbywało się intensywne osadnictwo Słowian, które zaowocowało budową grodu za czasów panowania pierwszego władcy Polski – Mieszka I.

W okresie średniowiecza, aż do panowania Habsburgów przez Legnicę przechodziły różnego rodzaju szlaki handlowe. Kupcy, głównie z Niemiec, przemierzali te tereny kierując się ku Śląskowi, a następnie dalej aż po obecne tereny Bałkanów czy Północnych Włoch. Wraz z nimi zwożono na tereny Legnicy różnego rodzaju towary, takie jak tkaniny, sukna czy przedmioty rękodzieła artystycznego.

 

Klimat i tereny zielone Legnicy sprzyjają warsztatom decoupage

Legnica należy do najcieplejszych miast w naszym kraju. Cykl wegetacyjny trwa tu blisko 220 dni, dzięki czemu w Legnicy okres zielony trwa tu najdłużej w Polsce. Istotną część Legnicy stanowią parki miejskie, które zajmują powierzchnię blisko 11% miasta.

Dlatego właśnie w Legnicy Pracownia Rękodzieła Artystycznego ‘MegArt’ od wielu lat urządza warsztaty wyjazdowe z technik decoupage. Zajęcia połączone z relaksacyjną formą spędzania wolnego czasu, wielokrotnie spotykały się z szerokim zainteresowaniem lokalnej społeczności.

 

Warsztaty decoupage organizowane w Legnicy to okazja do:

  • zapoznania się z technikami decoupage, które pozwolą na wykorzystanie tych umiejętności w zdobieniu chociażby przedmiotów codziennego użytku,
  • poznania historii decoupage. Jej początków i wpływu tejże formy zdobnictwa artystycznego na kolejne kultury i społeczności,
  • zapoznania się z materiałami, które są stosowane w decoupage. Poznania technik decoupage, które przy zastosowaniu odpowiednich materiałów sprawdzą się w obecnych czasach,
  • sprawdzenia swoich umiejętności zdobniczych dzięki warsztatom decoupage. Nauczą się państwo na tych zajęciach jak zdobić przedmioty przy użyciu lub z wykorzystaniem konkretnych materiałów,

Same warsztaty decoupage w Legnicy to przede wszystkim zajęcia praktyczne. Jednak nie są to rygorystyczne szkolenia, na których egzaminuje się zdobytą na zajęciach wiedzę. Decoupage ma przede wszystkim wyzwolić w Państwu artystyczną duszę i ukierunkować zmysły ku rozwijaniu się w dziedzinie zdobnictwa.

Zajęcia decoupage są prowadzone w przyjaznej atmosferze wsparcia i wzajemnej pomocy poprzez doprecyzowanie swoich uniwersalnych technik. Nie ma podziału na grupy wiekowe. Decoupage nie uznaje także podziału na zdolniejszych i słabszych kursantów. Każdy ma prawo do rozwoju manualnego i wyzwolenia w sobie artystycznych pasji. Tego wszystkiego doświadczą Państwo na warsztatach z technik decoupage organizowanych przez Pracownię Rękodzieła Artystycznego ‘MegArt’.

Warszaty decoupage

Warsztaty, kursy oraz szkolenia decoupage organizuję dla osób z województw lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego m.in.: